Hàn Mặc Tử
Non sông bốn mặt ngủ mơ màng
Thức chỉ mình ta dạ chẳng an
Bóng nguyệt leo song sờ sẫm gối
Gió thu lọt cửa cọ mài chăn
Khóc dùm thân thế hoa rơi lệ
Buồn giúp công danh dế dạo đàn
Chuỗi dậy nôm na vài điệu cũ
Năm canh tâm sự vẫn chưa tàn.

Em Nhớ Mình Xa | Lang Thang

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên