Thánh Ca Trong Tuần
Chúa Nhật Lễ Lá Năm B
25/Mar/2018
486 Tình Thiên Chúa
776 Thánh Vịnh 21 - Đáp Ca Lễ Lá
541 Tình Cha
299 Tình Yêu Thập Giá
108 Giuse Thánh Cả
Thứ Sáu Tuần Thánh
30/Mar/2018
841 Con Xin Phó Thác
776 Thánh Vịnh 21 - Đáp Ca Lễ Lá
335 Thánh Giá Trung Tin
336 Niềm Vinh Dự
298 Giê su! Giê su!
817 Bài Ca Thống Hối
300 Mẹ Đứng Đó
Lễ Chúa Thăng Thiên
13/May/2018
Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
15/Aug/2018
Lễ Bổn Mạng Giáo Xứ
08/Sep/2018
Lễ Cầu Hồn - Nghĩa Trang Hampden
10/Nov/2018
Lễ Giáng Sinh
25/Dec/2018
More