Thánh Ca Trong Tuần
Lễ Khai Mạc (Carthage, MO)
02/Aug/2018
5013 Ngợi Khen Thánh Mẫu
76 Về Nơi Đây
5014 Lời Kinh Nhiệm Mầu
5121 Hồn Con Hỷ Hoan
5122 Alleluia - Lễ Sinh Nhật Thánh Gio-an Tẩy Giả
5123 Lời Thiêng
5124 Chỉ Có Một Chúa
5125 Hãy Tán Tụng Ngài
5126 Ngày Thánh Mẫu
Lễ Cầu Hồn (Carthage, MO)
02/Aug/2018
5127 Lạy Chúa, Bao Ngày Tháng
5128 Chúa Là Sự Sáng
5129 Alleluia - Lễ Cầu Hồn
5130 Vì Công Nghiệp Con Chúa
5131 Chúa Khoan Nhân
5132 Thân Con Bụi Đất
5134 Từ Chốn Tối Tăm
Thứ Bảy (Carthage, MO)
04/Aug/2018
5013 Ngợi Khen Thánh Mẫu
76 Về Nơi Đây
5014 Lời Kinh Nhiệm Mầu
5121 Hồn Con Hỷ Hoan
5122 Alleluia - Lễ Sinh Nhật Thánh Gio-an Tẩy Giả
5123 Lời Thiêng
5124 Chỉ Có Một Chúa
5125 Hãy Tán Tụng Ngài
5126 Ngày Thánh Mẫu
Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
15/Aug/2018
Lễ Bổn Mạng Giáo Xứ
08/Sep/2018
Lễ Cầu Hồn - Nghĩa Trang Hampden
10/Nov/2018
Lễ Giáng Sinh
25/Dec/2018
More