5001 Mừng Chúa Sống Lại
417 Tiến Vào Nhà Chúa
93 Đi Về Nhà Chúa
703 Tri Ân Tình Chúa
622 Hy Vọng Vào Ngài
0 Xin Hãy Mở
14 Nguyện Dâng Lên Chúa
0 Xin Hãy Mở
638 Ngàn Lời Chúc Tụnh
849 Hân Hoan Bước Vào
714 Chúa Đã Gọi Con Đi

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên