Linh mục
270 Tâm Tình Hòa Bình (2)
322 Xin Dâng Lên (6)
94 Hãy Quay Về
289 Nay Con Trở Về
117 Lễ Vật Thống Hối
305 Ta Là Dân Tộc
234 Xin Vâng
243 Nầy Con Xin Đến
180 Thân Lúa Miến
228 Chúa Sẽ Đền Bù
109 Hãy Trở Về
91 Ôi Phận Người
689 Xin Đến Với Con

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên