Chung: Lạy Trái Tim Mẹ Đồng Trinh Maria, là Nữ Vương các gia đình. Chúng con hết dạ trung thành dâng cho mẹ gia đình chúng con, mọi người, mọi của, mọi sự phiền sầu đau khổ, sự sống sự chết. Xin Mẹ làm Nữ Vương chỉ huy căn nhà bé nhỏ này. Gia đình con cơ hàn tân khổ.
Đáp: Xin Mẹ thống trị gia đình con.
. Gia đình con muốn noi gương gia đình Nazarét.
Đáp: Xin Mẹ thống trị gia đình con.
. Gia đình con xin cho danh Mẹ cả sáng.
Đáp: Xin Mẹ thống trị gia đình con.
. Gia đình con xin cho nước Mẹ trị đến.
Đáp: Xin Mẹ thống trị gia đình con.
. Gia đình con xin hoàn toàn vâng theo ý Mẹ.
Đáp: Xin Mẹ thống trị gia đình con.
. Gia đình con xin Mẹ ban hằng ngày dùng đủ.
Đáp: Xin Mẹ thống trị gia đình con.
. Gia đình con xin Mẹ ban cho trên thuận dưới hoà. Con cái thảo hiếu. Vợ chồng thương nhau.
Đáp: Xin Mẹ thống trị gia đình con.
. Gia đình con xin Mẹ chớ để một ai sa hoả ngục.
Đáp: Xin Mẹ thống trị gia đình con.
. Gia đình con khi lầm than vất vả, Mẹ ban sức phấn khởi vui tươi.
Đáp: Xin Mẹ thống trị gia đình con.
. Gia đình con khi có ai qua đời bệnh nạn, Mẹ ban ơn vui lòng chịu khó.
Đáp: Xin Mẹ thống trị gia đình con.
. Gia đình con khi có người khô khan mất nết, Mẹ ban ơn thay dạ đổi lòng.
Đáp: Xin Mẹ thống trị gia đình con.
. Gia đình con khi có con trẻ mới sinh, Mẹ nhận lấy giữ gìn coi sóc.
Đáp: Xin Mẹ thống trị gia đình con.
. Gia đình con khi thanh thiếu niên bước vào tuổi trưởng thạnh Mẹ hướng dẫn qua những gian nguỵ
Đáp: Xin Mẹ thống trị gia đình con.
. Gia đình con khi có kẻ đi kết hôn, Mẹ giữ gìn trong sạch.
Đáp: Xin Mẹ thống trị gia đình con.
. Gia đình con khi có người đi vắng, Mẹ duy trì tình thân ái.
Đáp: Xin Mẹ thống trị gia đình con.
. Gia đình con khi có ai được Chúa gọi đi tu, Mẹ giúp vâng ơn Chúa đến cùng.
Đáp: Xin Mẹ thống trị gia đình con.
. Gia đình con xin nguyện không dám trái phép công bằng.
Đáp: Cho con giữ trọn lời nguyện.
. Gia đình con xin nguyện không dám dâm ô.
Đáp: Cho con giữ trọn lời nguyện.
. Gia đình con xin nguyện không dám hằn thù ghen ghét.
Đáp: Cho con giữ trọn lời nguyện.
. Gia đình con xin nguyện thi hành ba mệnh lệnh Fatima.
Đáp: Cho con giữ trọn lời nguyện.
. Gia đình con xin nguyện trung tín với lệ dâng gia đình này. Khuya sớm quây quần dưới bóng Mẹ lành.

Chung: Lạy Nữ Vương gia đình. Mẹ ở đây với chúng con. Vui buồn sướng khổ. Mẹ con cùng nhau chia sẻ. Xa Mẹ chúng con biết cậy trông ai. Đời chúng con gian nan khổ sở lắm. Gia đình chúng con long đong tối ngày. Nhưng có Mẹ ở bên, chúng con thấy quên hết ưu phiền, vui sống qua kiếp lưu đầy, mong ngày sau sung sướng cùng Mẹ muôn đời trên thiên đàng. Amen.

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên