Nôbertô là con một gia đình người Đức thuộc giòng tộc quyền quý sang trọng. Nhờ trí thông minh và sự chăm chỉ sẵn có, chàng sớm thành công trên đường học vấn và được tuyển vào làm việc tại triều đình hoàng đế Henry thứ Năm. Sống trong giầu sang và danh vọng, lại bao vây bởi mọi thứ tiêu khiển tại triều đình, tâm hồn chàng gắn liền với những thú vui trần thế, ngày đêm chỉ mường tượng lo tưởng đến chức quyền, đến những buổi liên dạ tiệc, thỏa thích mọi giác quan xác thịt.

Nhưng tình thương Thiên Chúa vẫn theo đuổi chàng, Vào một ngày đẹp trời, Nôbertô cùng với đầy tớ đang phóng ngựa về khu làng Freden. Thình lình, bầu trời kéo mây đen, sấm sét nổ vang trời, xé làn mây, rồi giáng xuống ngay khi chân ngựa đang phóng như bay. Con ngựa chồm lên, hất tung Nôbertô xuống đất nằm ngay đơ như chết. Sau gần một giờ bất tỉnh, nhờ sự giúp đỡ của đầy tớ, chàng chỗi dậy qùy xuống kêu lên như Phaolô xưa:

-Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?

Bỗng từ trời có tiếng phán:

-Hãy tránh tội và hãy làm lành.

Lập tức Nôbertô quyết định sửa đổi cuộc đời vâng lệnh trời cao. Chàng đến tu viện thánh Siegebert khởi sự đời thống hối. Chàng xưng tội chung với muôn vàn hối hận ăn năn.

Ít năm sau Nôbertô được thụ phong Linh mục. Trước khi dâng lễ mở tay, Cha dọn mình suốt 40 ngày bằng sự cầu nguyện, ăn chay nghiêm ngặt và các việc hãm mình khác. Trước lễ, Cha còn giảng một bài hùng hồn về sự giả trá thế gian khiến mọi người hiện diện đều cảm động. Ba năm sau đó Nôbertô còn kéo dài việc hãm mình đền tội. Ngài phân phát mọi của cải tiền bạc cho người nghèo, rồi đến yết kiến Đức Giáo Hoàng Gelasius II xin được đi rao giảng sự thống hối. Ngài thi hành sứ vị tông đồ như Gioan Tiền Hô xưa. Chân không giầy dép, ngài rảo bước từ nơi này đến nơi khác, mặc dầu giữa mùa đông lạnh giá. Mặc áo da cừu, ngài thắt lưng bằng một giây thừng thô sợi. Ngài ăn rất ít và chỉ ăn những thức ăn thật đơn sơ. Cuộc sống ngài rất ăn nhịp với các lời ngài giảng. Ngài đã cải hóa rất nhiều tội nhân và những người cứng lòng lâu năm sống trong lạc giáo.

Đức Giám Mục thành Lyon tại Pháp cảm phục lời giảng của cha Nôbertô nên yêu cầu cha ở lại địa phận của ngài. Đức Giám Mục cho phép cha chọn bất cứ nơi nào vừa ý để Cha và các môn đệ của Cha làm địa sở. Cha Nôbertô chọn thung lũng Premontre hoang vắng, nơi đó có một nguyện đường gần đổ nát. Đức Cha ban phương tiện trùng tu lại nguyện đường và xây một đan viện nhỏ bên cạnh. Tại đây Cha Nôbertô khởi sự lập dòng với 13 môn đệ tình nguyện sống dưới sự hướng dẫn của ngài. Dòng chuyên lo việc truyền bá Đức Tin, và có tên là Dòng Premontratensian, tức là tên với thung lũng nơi Nhà Dòng tọa lạc. Qua một thị kiến, Cha Nôbertô nhận luật dòng và tu phục do thánh Augustinô. Ít năm sau đó, các chí nguyện sinh xin ngày một đông, đến nỗi Cha Nôbertô phải chia thành 8 đan viện ở 8 nơi khác nhau.

Dân các nơi cũng cử người đến xin Cha Nôbertô lập đan viện tại địa phương của họ. Trong số là thành Antwerp, tại đây Tanchelin đang truyền bá thuyết sai lạc của hắn. Giáo thuyết này không tin Chúa Kitô hiện diện thực sự trong bí tích Thánh Thể. Vừa khi đến Antwerp, Cha Nôbertô liền công khai tranh biện với lạc giáo Tanchelin, và chẳng bao lâu ngài đã đưa dân thành trở về với Giáo Hội. Trong các bài giảng, ngài khuyên dân chúng hãy đặc biệt tôn sùng phép Thánh Thể và hãy năng rước lễ.

Đức Tổng Giám Mục địa phận Magdeburg tại Đức qua đời, Cha Nôbertô được chọn làm người kế vị. Người ta kể, khi ngài về thành nhận chức, ngài mặc quần áo rất nghèo hèn, chân lại không đi giầy, nên người gác cửa không cho vào. Nhưng có người nhận biết ngài liền kêu lên:

-Đức tân Giám Mục của chúng ta đó!

Người gác cửa rất nỗi ngạc nhiên và hối hận, xin lỗi rối rít, ngài trả lời:

-Không sao đâu con! Con xử với cha đúng hơn những người đã đưa cha tới đây.

Trong địa vị Giám Mục, Đức Cha Nôbertô vẫn không thay đổi sự hãm mình nghiêm ngặt, cuộc sống nghèo khó và khiêm nhượng. Ngài làm việc cực mệt để thay đổi bộ mặt tinh thần của giáo phận. Nhưng cũng từ đó phát sinh những kẻ ghen ghét thù hằn. Kẻ thù của ngài dự định kế hoạch hạ sát ngài, chúng thuê một người giả vờ đến tòa Giám Mục xin xưng tội với ngài, nhưng trong bụng củ sẵn một dao găm giết người. Đức Cha Nôbertô được Chúa cho thấy rõ ý đồ của kẻ thù, ngài từ tốn hỏi tên giết mướn muốn gì. Thay vì hạ sát ngài, hắn run rẩy quỳ dưới chân Đức Cha thú tội và xin ngài tha thứ . Ngài vui vẻ tha tội cho hắn ngay.

Đức Cha Nôbertô bị bệnh trầm trọng 4 tháng trước khi qua đời. Ngài giã từ cõi thế ngày 6 tháng 6 năm 1134 mới được 49 tuổi.

Người ta thường vẽ hình thánh Nôbertô tay phải cầm mặt nhật, tay trái cầm gậy Giám Mục và ngành ôliu. Mặt nhật tượng trưng bí tích Thánh Thể ngài đã hăng say bênh vực. Gậy Giám Mục ám chỉ quyền bính Chúa đã cất nhắc ngài lên ngoài ý muốn ngài. Ngành ôliu tượng trưng chiến thắng ngài đạt được trên ba thù, đặc biệt ám chỉ sự kiện sau khi ngài qua đời, một số người đạo đức đã nhìn thấy ngài lên trời tay cầm ngành ôliu.

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên