Nguyễn Công Trứ
Mưỡu:
Chữ tình là chữ chi chi,
Dẫu chi chi cũng chi chi với tình.
Sầu ai lấp cả vòm trời,
Biết chăng chăng biết hỡi người tình chung ?


Nói:
Đa tình là dở,
Đã mắc vào đố gỡ cho ra !


Khéo quấy người một cái tinh ma,
Trói buộc kẻ hào hoa biết mấy !
Đã gọi người nằm thiên cổ dậy,
Lại đưa hồn lúc ngũ canh đi.


Nực cười thay lúc phân kỳ,
Trông chẳng nói, xiết bao nhiêu biệt lệ.
Tình huống ấy dẫu bút thần khôn vẽ,
Càng tài tình càng ngốc, càng si.


Cái tình là cái chi chi ?
Chữ Nhàn | Vịnh Hàn Tín

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên