Hồ Xuân Hương
Bác mẹ sinh ra phận ốc nhồi
Đêm ngày lăn lóc đám cỏ hôi.
Quân tử có thương thì bóc yếm
Xin đừng ngó ngoáy lỗ trôn tôi.
Bánh Trôi Nước | Quả Mít

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên