Hàn Mặc Tử
Tặng Hoàng Trọng Quỵ
Lãng tử ơi ! Mi là tiên hành khất
May không chết lạnh trước lầu mỹ nhân.
Ta đi tìm mộng tầm xuân,
Gặp vua nhà Nguyễn bay trên mây.
Rượu nắng uống vào thì say,
Áo ta rách rưới trời không vá,
Mà bốn mùa trăng mặc vải trăng.
Không ai chết cả sao lòng buồn như tang.
Cho tôi mua trọn hàm răng,
Hàm răng ngà ngọc, hàm răng đa tình.
Một chắc ta lại với mình,
Có ai vô đó mà mình hổ ngươi ?
Lãng tử ơi ! Mi là tiên hành khất
May không hộc máu chết rồi còn đâu.
Trời hỡi ! Nhờ ai cho khỏi đói !
Gió trăng có sẵn làm sao ăn ?
Làm sao giết được người trong mộng
Để trả thù duyên kiếp phụ phàng.

Đêm Không Ngủ | Trường Tương Tư

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên