Hồ Xuân Hương
Thân em như quả mít trên cây,
Da nó sù sì, múi nó dày.
Quân tử có yêu thì đóng cọc,
Xin đừng mân mó nhựa ra tay.
Con Ốc Nhồi | Khóc

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên