465 CN I & CN II Mùa Vọng
415 Alleluia
437 CN 23 Thường Niên
476 Alleluia - Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
463 Alleluia - Cn IV Thường Niên
413 Alleluia - CN 11 Thường Niên
459 CN 8 Thường Niên
517 Thánh Vịnh 33 - CN19B
396 CN IV Phục Sinh
633 CN 5 Phục Sinh
405 Alleluia - Lễ Hiện Xuống
411 CN 9 Thường Niên
572 CN 31 Thường Niên
591 Alleluia - Lễ Các Thánh Nam Nữ
594 CN 33 Thường Niên
460 Allelua
471 CN III & IV Mùa Vọng
479 CN 3 Thường Niên
430 CN 19 Thường Niên
392 Alleluia - CN Lễ Lá
5009 Suy Tôn Thánh Giá
450 CN 28 Thường Niên
659 Chúa Trong Lòng Con
422 CN 15 Thường Niên
532 Từ Chốn Vực Sâu
758 Giêsu, Vua Tình Yêu
793 Lòng Thương Xót Chúa
598 CN 2 TN
414 Thánh Vịnh 88
473 Alleluia - Lễ Thánh Gia
637 Alleluia -
197 Thánh Vịnh 33 - Chúa Nhật 20B
474 Alleluia - Thánh Gioan Tông Đồ - Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
378 Alleluia - Thánh Lễ Tất Niên Mồng 1 Tết
625 Alleluia - Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên