Trần Tế Xương
Sông kia rày đã nên đồng

Chỗ làm nhà cửa, chỗ trồng ngô khoai

Đêm nghe tiếng ếch bên tai

Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò
Đi Thi Tự Vịnh -- Thi Hỏng -- Khoa Thi | Chúc Tết

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên