Trần Tế Xương
Quanh năm buôn bán ở mom sông,
Nuôi đủ đàn con với một chồng.
Lặn lội thân cò khi quãng vắng,
Eo sèo mặt nước buổi đò đông.
Một duyên hai nợ, thôi đành phận,
Năm nắng mười mưa, dám quản công.
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc:
Có chồng hờ hững cũng như không.

Tự Trào - Ba Thứ Lãng Nhãng ... | Cái Học Nhà Nho -- Cái Chữ Nho

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên