• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava

Lomonosovova 7 Trnava
3650 M staviteľstvo
3650 N staviteľstvo – pomaturitné kvalifikačné štúdium
3692 M geodézia, kartografia a kataster
3917 M 06 technické a informatické služby – v stavebníctve